Přeskočit na obsah

Bytové domy a Mateřská škola Rakovnická v Ruzyni

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Předpokládané ceny a odměny celkem

950 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15. 9. 2021 12:00

Datum vyhlášení soutěže

25. 6. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 5. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je:
1) Areál bydlení - navrhnout bytové domy s nájemními byty včetně související zahrady.
2) Areál MŠ - navrhnout dvoutřídní mateřskou školu včetně související zahrady.
Předpokládaná společná hodnota investice (bez přeložek sítí a vybavení interiérem) činí 120 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
3) na pozemcích parc. č. 2248/1 a 2252, k.ú Ruzyně - ideovou součástí návrhu je úprava navazujících částí komunikace Rakovnická v úseku Ledecká/Přílepská a Ledecká v úseku Rakovnická/Stochovská.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.