Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno and Teplou.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2021

Vyhlašovatel

Město Krásno

Radniční 1, Krásno 357 47

Další připravované soutěže