Přeskočit na obsah

Dům s byty pro seniory

Dům s byty pro seniory

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Krásno

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 7. 2021 - 10. 9. 2021

Počet odevzdaných návrhů

18

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly 30.000.000,- Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady měla ověřit a měla sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. Součástí investičních nákladů nebyla demolice stávající stavby.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

znamení čtyř – architekti s.r.o.

Ing. arch. Richard Sidej, Viktor Kirschner, Kristýna Vyslychová
Spolupráce: Spolupráce: Pavla Maxová, Jan Novotný

Částka 150 000 Kč

krasno_katalog_1 misto_a.jpg
krasno_katalog_1 misto_b.jpg

2. cena

bams office s.r.o.

Michal Solár, Blanka Štuříková, Ladislav Müller

Částka 90 000 Kč

krasno_katalog_2 misto.jpg

3. cena

Aoc architekti, s.r.o.

Barbora Lopraisová

Částka 50 000 Kč

krasno_katalog_3 misto.jpg

Soutěž na mapě