Předmětem soutěže bude návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce
jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu
hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem je dále návrh umístění a
podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.
Úkolem pro soutěžící je zvolit takovou podobu a formu navrhovaných zásahů do východní části areálu
Ústředního hřbitova, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s
urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení přinese novou
kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části ústředního hřbitova a současně umožní
zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu a zázemí správy hřbitova, i z hlediska dostupnosti služeb
pro veřejnost a estetiky prostředí.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 06. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Další připravované soutěže