Přeskočit na obsah

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 6. 2021 - 13. 9. 2021

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce
jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu
hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem byl dále návrh umístění a
podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.
Úkolem pro soutěžící bylo zvolit takovou podobu a formu navrhovaných zásahů do východní části areálu
Ústředního hřbitova, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s
urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení mělo přinést novou
kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části ústředního hřbitova a současně umožnit
zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu a zázemí správy hřbitova, i z hlediska dostupnosti služeb
pro veřejnost a estetiky prostředí.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

2. cena

Menšík Skrušný spol. s r.o.

Ing. Petr Skrušný, Ing. arch. David Menšík,, Ing. arch. Petr Skrušný
Spolupráce: Ing. arch. Magdaléna Buzová, Ing. arch. Pavel Hodek,, Spolupráce:, Zuzana Bubeníková

Částka 220 000 Kč

navrh_05_Panel_1.jpg
navrh_05_Panel_2.jpg
navrh_05_Panel_3.jpg

3. cena

F POINT z.s. / Ing. Jan Javůrek

Ing. arch. Pavel Buryška, Ondřej Fiedler,, Max Fleischmann,, Ing. Jan Javůrek

Částka 150 000 Kč

navrh_01_Stránka_1.jpg
navrh_01_Stránka_2.jpg
navrh_01_Stránka_3.jpg

Odměna

RCNKSK s.r.o. / Ing. arch. Matúš Berák / Bc. Trang Erika Nguyen Thu

MgA. Jan Říčný, MgA. Filip Kosek,, Ing. arch. Matúš Berák,, Ing. arch. Petr Müller,, Bc. Trang Erika Nguyen Thu,, Barbora Schiffmannová,, Ing. arch. Barbora Tauerová

Částka 60 000 Kč

navrh_03_Stránka_1.jpg
navrh_03_Stránka_2.jpg
navrh_03_Stránka_3.jpg

Odměna

Spolupráce: Lucie Lanková

Částka 20 000 Kč

navrh_02_Stránka_1.jpg
navrh_02_Stránka_2.jpg
navrh_02_Stránka_3.jpg

Soutěž na mapě