Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 6. 2021 - 13. 9. 2021

Datum vyhlášení soutěže

14. 6. 2021 00:00

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže byl návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce
jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu
hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem byl dále návrh umístění a
podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.
Úkolem pro soutěžící bylo zvolit takovou podobu a formu navrhovaných zásahů do východní části areálu
Ústředního hřbitova, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s
urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení mělo přinést novou
kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části ústředního hřbitova a současně umožnit
zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu a zázemí správy hřbitova, i z hlediska dostupnosti služeb
pro veřejnost a estetiky prostředí.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

1. cena

Refuel s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Katarína Poláková,, Ing. arch. Norbert Walter, Spolupráce:

Částka 300 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Menšík Skrušný spol. s r.o.

Ing. Petr Skrušný, Ing. arch. David Menšík,, Ing. arch. Petr Skrušný
Spolupráce: Ing. arch. Magdaléna Buzová, Ing. arch. Pavel Hodek,, Spolupráce:, Zuzana Bubeníková

Částka 220 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

F POINT z.s. / Ing. Jan Javůrek

Ing. Jan Javůrek, Ing. arch. Pavel Buryška, Max Fleischmann,, Ondřej Fiedler,
Spolupráce:

Částka 150 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

RCNKSK s.r.o. / Ing. arch. Matúš Berák / Bc. Trang Erika Nguyen Thu

Barbora Schiffmannová,, Bc. Trang Erika Nguyen Thu,, Ing. arch. Barbora Tauerová, Ing. arch. Matúš Berák,, Ing. arch. Petr Müller,, MgA. Filip Kosek,, MgA. Jan Říčný
Spolupráce:

Částka 60 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Spolupráce: Lucie Lanková, Spolupráce:

Částka 20 000 Kč

Hodnocení poroty