Předmětem soutěže bude najít nejlepší řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů. Cílem soutěže je pro městskou část Praha 3 najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostranství a následně realizovat soutěžní návrh.

Otevřená projektová jednofázová architektonicko-krajinářská soutěž. 


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 06. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Další připravované soutěže