Přeskočit na obsah

Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic

Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Ceny a odměny celkem

660 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 6. 2020 - 30. 9. 2020

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejlepšího řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů dle Soutěžního zadání. Zadavatel očekával, že soutěžící budou prostor náměstí řešit jako komplexní architektonický návrh ve všech urbanistických, krajinářských, dopravních a technických souvislostech. Cílembylo navrhnout řešení základních funkčních a provozních vztahů tak, aby vzniklo kvalitní veřejné prostranství, které umožní jeho každodenní praktické užívání obyvateli ze širšího okolí.

Otevřená projektová jednofázová architektonicko-krajinářská soutěž. 

1. cena

Studio Perspektiv, s.r.o.

Spolupráce: Ing. Jitka Tomsová, Ph.D., Bc. Ján Martin Púčik, Ing. arch. Kateřina Hodková, Ing. arch. Silvia Snopková, Ing. arch. Tereza Houdková, Ing. arch. Yana Stepankova , Spolupráce:

Částka 330 000 Kč

1_misto_Perspektiv_01_resize.jpg
1_misto_Perspektiv_02_resize.jpg
1_misto_Perspektiv_03_resize.jpg

Soutěž na mapě