Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu obnovy veřejných prostranství Mírového náměstí v Hodoníně.

Cílem projektu obnovy Mírového náměstí v Hodoníně je vytvořit kultivovaný veřejný prostor určený primárně k odpočinku a relaxaci, který bude zároveň sloužit pro konání sportovních i vzdělávacích aktivit přilehlých institucí a pro příležitostné pořádání kulturních akcí. Park na Mírovém náměstí by měl nabízet využití všem generacím, pomoci naplňovat společenský potenciál městské části a soudobou interpretací by měl navázat na doposud rezonující původní identitu místa. V širších souvislostech lze od projektu očekávat rehabilitaci veřejného prostoru, oživení zájmu obyvatel o jeho podobu a postupné budování vzájemné důvěry mezi městem a veřejností.

Zájmové území tvoří tří částí s rozdílným charakterem: park obdélného tvaru zaujímající největší plochu řešeného území a zároveň určující charakter celého území; komunikace a chodníky tvořící obvod parku; předprostor ZŠ Mírové náměstí.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2021

Vyhlašovatel

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín
Zástupce zadavatele: Libor Střecha, starosta

Další připravované soutěže