Přeskočit na obsah

Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně

Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Hodonín

Ceny a odměny celkem

580 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 2. 2021 - 3. 5. 2021

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo architektonické a krajinářské řešení území Mírového náměstí v Hodoníně.

Jednofázová otevřená architektonicko-krajinářská soutěž.

2. cena

2M ateliér architektúry s.r.o.

Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko
Spolupráce: Spolupráce: Ing. Dávid Grega, Ing. Eva Wernerová

Částka 150 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

Odměna

Ing. Maxim Turba, Ing. Radka Špičíková, MgA. Matěj Petránek

Částka 25 000 Kč

Odměna_Turba_a.jpg
Odměna_Turba_b.jpg

Soutěž na mapě