Předmětem soutěže bude návrh a zpracování architektonicko – konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou s možností pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou a logické napojení na systém pěších cest v sídlišti Červeného vrchu. Návrh napojení lávky na východní stranu ulice Tobrucké a návrh doplnění bezbariérové pěší komunikace ve svahu na západní stranu ulice Horoměřické s pokračováním dále směrem k Bořislavce.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-konstrukční soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Další připravované soutěže