Přeskočit na obsah

Pěší lávka přes ulici Horoměřická v Dejvicích a ve Vokovicích

Pěší lávka přes ulici Horoměřická v Dejvicích a ve Vokovicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 4. 2018 - 4. 6. 2018

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonicko – konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou – z ulice Pod Beránkou do ul. Tobrucké. V soutěžním návrhu bylo třeba zohlednit možnost pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou nebo jiným způsobem tyto body propojit, součástí návrhu tedy mělo být i další bezbariérové pěší propojení k areálu školek. Součástí zadání byl i návrh nové bezbariérové pěší rampy ve svahu na západní straně ulice Horoměřické, jako uceleného pokračování pěší cesty od výstupu z lávky (ul. Horoměřickou) směrem na uzel Bořislavka.

Souběžně s tímto soutěžním zadáním byla prověřována možnost budoucího umístění parkovacího domu do západního svahu při ulici Horoměřické, cca 100 m severněji od navrhovaného přemostění. Tento parkovací dům nebyl předmětem soutěže. Zvažovaný objekt by v budoucnu byl impulsem pro vybudování chodníku při západní hraně ulice Horoměřické, od navrhované lávky severně směrem k místu uvažovaného parkovacího domu.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


3. cena

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar

Částka 70 000 Kč

Odměna

ra15 a.s.

Spolupráce: Spolupráce: Maxim Petricov, Fedor Yurchenko

Částka 50 000 Kč

Odměna_a.jpg
Odměna_b.jpg

Soutěž na mapě