Předmětem soutěže bude návrh novostavby městského domu a úpravy prostor městského úřadu a okolního veřejného prostranství.

Cílem soutěže je pro město Libčice nad Vltavou najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 65 mil. Kč, z toho 35 mil. Kč na kulturní dům, 15 mil. Kč na opravu radnice a 5 mil. Kč na úpravu křižovatky bez přeložek sítí (jednotlivé částky jsou bez DPH). Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je v říjnu 2020.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 10. 2020

Vyhlašovatel

Město Libčice nad Vltavou

náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou