Přeskočit na obsah

Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Libčice nad Vltavou

Předpokládané ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

27. 11. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12. 3. 2021 14:00

Datum vyhlášení soutěže

27. 11. 2020 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

4. 6. 2020

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh novostavby městského domu a úpravy prostor městského úřadu a
okolního veřejného prostranství. Rozložení funkcí do objektů je zadavatelem doporučené. Při
případném prohození navržených funkcí je vznik městského domu vázán na rekonstrukci radnice
a stal by se tak poslední etapou. Stávající zastupitelstvo těsnou většinou podporuje myšlenku
vzniku městského domu v etapě 1.
Cílem soutěže je pro město Libčice nad Vltavou najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné
vybavenosti.
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 55 mil. Kč z toho 35 mil Kč na městský dům 8 mil
Kč na opravu radnice a 12 mil Kč na úpravu křižovatky bez přeložek sítí, jednotlivé částky jsou bez
DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou
aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Lhůta pro podání žádosti o účast: 15. ledna 2021, 14:00 hod.

 

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.