Přeskočit na obsah

Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou

Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Libčice nad Vltavou

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 11. 2020 - 12. 3. 2021

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh novostavby městského domu a úpravy prostor městského úřadu a
okolního veřejného prostranství. Rozložení funkcí do objektů je zadavatelem doporučené. Při
případném prohození navržených funkcí je vznik městského domu vázán na rekonstrukci radnice
a stal by se tak poslední etapou. Stávající zastupitelstvo těsnou většinou podporuje myšlenku
vzniku městského domu v etapě 1.
Cílem soutěže bylo pro město Libčice nad Vltavou najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné
vybavenosti.
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 55 mil. Kč z toho 35 mil Kč na městský dům 8 mil
Kč na opravu radnice a 12 mil Kč na úpravu křižovatky bez přeložek sítí, jednotlivé částky jsou bez
DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou
aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

 

1. cena

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Jana Vichorcová, Dominik Vácha, dopravní řešení Václav Pivoňka, TZB Ondřej Hlaváček, vizualizace Martin Král

Částka 350 000 Kč

lib-cceamoba-libcice-ehl-koumar-2500x2500-q75.jpg
lib-cceamoba-libcice-ehl-koumar-2-2500x2500-q75.jpg
lib-cceamoba-libcice-ehl-koumar-3-2500x2500-q75.jpg

2. cena

Atelier bod architekti

Částka 200 000 Kč

lib-cceamoba-libcice-bod-2500x2500-q75.jpg
lib-cceamoba-libcice-bod-2-2500x2500-q75.jpg
lib-cceamoba-libcice-bod-3-2500x2500-q75.jpg

3. cena

ATELIER HORKÝ

Jan Horký, Petr Macek - PROMIKA, Miroslav Douša

Částka 100 000 Kč

lib-cceamoba-libcice-horky-2500x2500-q75.jpg
lib-cceamoba-libcice-horky-2-2500x2500-q75.jpg
lib-cceamoba-libcice-horky-3-2500x2500-q75.jpg

Soutěž na mapě