Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla – Vodního prvku pod Žižkovskými schody – v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská. Předmětem soutěže bude návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku / uměleckého díla , které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství. 

Jednofázová užší projektová výtvarná soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3 - Žižkov

Další připravované soutěže