Přeskočit na obsah

Vodní prvek pod žižkovskými schody

Vodní prvek pod žižkovskými schody

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 5. 2021 - 13. 9. 2021

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla – Vodního prvku pod Žižkovskými schody – v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská. Předmětem soutěže bude návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku / uměleckého díla , které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství. 

Jednofázová užší projektová výtvarná soutěž.

 

1. cena

MgA. Adam Kovalčík
size4-16413835241859-241-novy-vodni-prvek-pod-zizkovskymi-schody-bude-pry-provokativni-a-zaroven-pokorny.jpg
size4-16413835194561-241-novy-vodni-prvek-pod-zizkovskymi-schody-bude-pry-provokativni-a-zaroven-pokorny.jpg
size4-16413838160908-241-novy-vodni-prvek-pod-zizkovskymi-schody-bude-pry-provokativni-a-zaroven-pokorny.jpg

2. cena

Ing. arch. Štěpán Matějka, Ing. arch. Petr Uličný

3. cena

Jakub Klaska LTD

MgA. Jakub Klaška, Barbora Klaška

Soutěž na mapě