Přeskočit na obsah

Vodní prvek pod žižkovskými schody

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Předpokládané ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

7. 5. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13. 9. 2021 15:00

Datum podání žádostí o účast

28. 6. 2021 00:00

Datum vyhlášení soutěže

7. 5. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 4. 2021

Více informací

Popis

Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla – Vodního prvku pod Žižkovskými schody – v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská. Předmětem soutěže bude návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku / uměleckého díla , které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství. 

Jednofázová užší projektová výtvarná soutěž.

 

Soutěž na mapě