Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu koncepce budoucího rozvoje rekreačního areálu Kamencového jezera s návazností na přilehlý Velký otvický rybník a areál Podkrušnohorského zooparku, který určí hlavní směry využití ploch areálu při zohlednění vhodné dopravní dostupnosti, nároků na ochranu hodnot životního prostředí, evropskou unikátnost mrtvého jezera a historii místa samotného. Návrh bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže.

Otevřená projektová dvoufázová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 7. listopadu 2017 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je v 10:00 hod. u vstupu do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova.
Předpokládaný termín vyhlášení

18. 10. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Hana Nováková
Tel/fax: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Sekretář soutěže

Mgr. Hana Nováková

Odbor rozvoje a investic, Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Tel/fax: +420 474 637 241, +420 725 586 172
http://www.nasejezero.cz/

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

850 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 12. 12. 2017

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

13:30 30. 03. 2018

Datum vyhlášení soutěže

18. 10. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 10. 2017

Řádní členové poroty - závislí

David Dinda, náměstek primátora, místopředseda poroty
Bc. Iveta Rabasová
Ing. Ladislav Bittner

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Vratislav Štelzig

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová

Přizvaní odborníci:
Ing. Vladimír Budínský, expert na dopravu
Ing. Lenka Petříková, vedoucí úseku územního plánování, Magistrát města Chomutova
Ing. Jana Hladová, vedoucí Odboru životního prostředí, Magistrát města Chomutov
RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D. - hydrochemická problematika jezera
Ing. Vladimír Janda, provozně technické záležitosti
MgA. Jan Albert Šturma, geobotanik zabývající se urbánní vegetací a ekologií krajiny

Další probíhající soutěže