Přeskočit na obsah

Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera

Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Chomutov

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 10. 2017 - 30. 3. 2018

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu koncepce budoucího rozvoje rekreačního areálu Kamencového jezera s návazností na přilehlý Velký otvický rybník a areál Podkrušnohorského zooparku, který určí hlavní směry využití ploch areálu při zohlednění vhodné dopravní dostupnosti, nároků na ochranu hodnot životního prostředí, evropskou unikátnost mrtvého jezera a historii místa samotného. Návrh bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže.

Otevřená projektová dvoufázová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 7. listopadu 2017 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je v 10:00 hod. u vstupu do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova.

 

 

Soutěž na mapě