Předmětem soutěže je nalezení rozvojové vize a celkové koncepce koordinovaného rozvoje transformačního území Florence/Masarykovo nádraží. Soutěžní týmy budou mít za úkol představit návrh urbanistické struktury, návrh koncepce kvalitních, hierarchizovaných a provázaných veřejných prostranství, návrh koncepce všech způsobů dopravy a dopravní obslužnosti území, návrh koncepce krajiny ve městě a návrh koncepce veřejné a občanské vybavenosti v území.

Soutěž bude probíhat formou soutěžního workshopu, který má následující parametry:

  • podle předmětu řešení bude soutěží urbanistickou, podle účelu soutěží projektovou;
  • soutěžní workshop je mezinárodní, veškerá komunikace bude probíhat v českém a anglickém jazyce;
  • jde o užší soutěž – porota vybere uchazeče z jejich portfolií na základě přihlášky do soutěže (předpoklad 5 týmů);
  • soutěžní workshop je neanonymní, soutěžní porota, tedy i zadavatelé budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • soutěž bude dvoufázová – v 1. fázi připraví týmy koncept revitalizace zájmového území, který bude v 2. fázi rozpracován do návrhu revitalizace zájmového území;
  • do 2. fáze soutěže vybere porota minimálně 3 a maximálně 5 soutěžních týmů.

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU:
Příjem žádostí o účast do 26. 4. 2021 17:00 SELČ
Výběr účastníků soutěžní porotou do 14 dnů od ukončení příjmu žádostí o účast

1. FÁZE SOUTĚŽE
1. soutěžní workshop do 21 dnů od doručení výzvy k účasti v 1. fázi
Odevzdání konceptu minimálně 75 dnů od doručení výzvy k účasti v 1. fázi
2. soutěžní workshop do 14 dnů od termínu pro odevzdání v 1. fázi

2. FÁZE SOUTĚŽE
Odevzdání návrhu minimálně 75 dnů od doručení výzvy k účasti ve 2. fázi
3. soutěžní workshop

vyhlášení vítěze do 14 dnů od odevzdání ve 2. fázi

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ do 60 dnů od vyhlášení výsledků soutěžePředpokládaný termín vyhlášení

22. 03. 2021

Vyhlašovatel

ČSAD Praha holding a.s. / Masaryk Station Development, a.s.

Organizátor

ONplan lab, s.r.o.

Sekretář soutěže

Petr Návrat

ONplan lab, s.r.o.
sídlo: Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7
kontaktní adresa: Karmelitská 18/379, 118 00 Praha 1

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 26. 04. 2021

Datum vyhlášení soutěže

22. 03. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 03. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Lenka Burgerová, hlavní město Praha
Jaromír Hainc, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Petr Palička, Penta Real Estate
Tomáš Ctibor, 4ct / ČSAD Praha Holding
Tomáš Hřebík, městská část Praha 8

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Hnilička
Winy Maas
Kees Christiaanse
Matthew Carmona
Regina Loukotová
Michal Sedláček

Náhradníci poroty - závislí

Petr Hlaváček, hlavní město Praha
Tomáš Murňák, hlavní město Praha
Luboš Križan, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Dušan Ševela, Penta Real Estate
Pavel Vráblík, ČSAD Praha Holding
Klára Filaunová, 4ct / ČSAD Praha Holding
Petr Hejma, městská část Praha 1

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže