Přeskočit na obsah

Florenc 21

Florenc 21

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ČSAD Praha holding a.s. / Masaryk Station Development, a.s.

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

22. 3. 2021 - 6. 1. 2022

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení rozvojové vize a celkové koncepce koordinovaného rozvoje transformačního území Florence/Masarykovo nádraží. Soutěžní týmy měly za úkol představit návrh urbanistické struktury, návrh koncepce kvalitních, hierarchizovaných a provázaných veřejných prostranství, návrh koncepce všech způsobů dopravy a dopravní obslužnosti území, návrh koncepce krajiny ve městě a návrh koncepce veřejné a občanské vybavenosti v území.

Soutěž proběhla formou soutěžního workshopu, který měl následující parametry:

  • podle předmětu řešení byla soutěží urbanistickou, podle účelu soutěží projektovou;
  • soutěžní workshopbyl mezinárodní, veškerá komunikace probíhala v českém a anglickém jazyce;
  • šlo o užší soutěž – porota vybrala uchazeče z jejich portfolií na základě přihlášky do soutěže (předpoklad 5 týmů);
  • soutěžní workshop byl neanonymní, soutěžní porota, tedy i zadavatelé vedli se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • soutěž byla dvoufázová – v 1. fázi připraví týmy koncept revitalizace zájmového území, který bude v 2. fázi rozpracován do návrhu revitalizace zájmového území;
  • do 2. fáze soutěže vybrala porota minimálně 3 a maximálně 5 soutěžních týmů.

1. cena

UNIT architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Jahodová, Roman Hrabánek, Natálie Glukman, A69 – architekti: Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig, Silvia Matisová, Cyril Nešleha, Prokop Tomášek, Marko&Placemakers: Igor Marko, Petra Marko, European Transportation Consultancy: Jiří Souček, Miroslava Maxa, Ecoten: Jiří Tencar, Sagnik Bhattacharjee, Norbert Glejdura, Jakub Červinka, Terra Florida: Lucie Vogelová, Eliška Šárová, Colliers: Kevin Turpin, Místní konzultanti: Ivan Gabal
Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

2. cena

AGPS Architecture: Matěj Draslar, Marc Angélil, Manuel Scholl, Mindy Michel, Rahime Osmani, Thomas Legler, Ramon Beer, Urvi Nandha, Atelier Girot: Christophe Girot, Fujan Fahmi, Michael Mosch, David Berli, IBV Hüsler: Luca Urbani, Serena Marra, Místní konzultanti: Yvette Vašourková, Igor Kovacević, B.I.R.T. Group: Pavel Vorlíček, Jan Mleziva, Vizualizace: César Barbaran

2. cena

Ing. arch. Linda Obršálová, Ing. arch. Daniel Struhařík, Ing. arch. Filip Musálek, Ing. arch. David Helešic, De Architekten Cie.: Branimir Medić, Igor Sladoljev, Stefano Lombardi, M2AU: Linda Obršálová, Daniel Struhařík, Filip Musálek, Václav Mihola, Lola Landscape Architects: Peter Veenstra, Artur Borejszo, Simon Verbeeck, Fanny Genti, Yueying Wan, Roberto Coccia, Ulrike Jägert, Jie Wang, Nerea Febré Diciena, Charlie Roelse, Lucio Fiorentino, Jeroen Stroetzel, Konzultanti: Ondřej Kvaček, Vladimír Šlepeta, Tomáš Apeltauer, Francois Jacob Wieddenhoff, Richard Gibbs

Soutěž na mapě