Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku a navazujících prostor.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko – krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

16. 03. 2018

Vyhlašovatel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
kontaktní osoba: Václav Horák
telefon: 321 748 347, 728 657 738
e-mail: vaclav.horak@mukolin.cz

Sekretář soutěže

Václav Horák

investiční referent
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Oddělení investic, rozvoje a územního plánování
Telefon: 321 748 347
Email: vaclav.horak@mukolin.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

320 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 14. 05. 2018

Datum vyhlášení soutěže

16. 03. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 03. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže