Přeskočit na obsah

Architektonicko-krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Architektonicko-krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kolín

Ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 3. 2018 - 18. 5. 2018

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku a navazujících prostor.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko – krajinářská soutěž.

3. cena

DONDESIGN

Ing. arch. Vít Pešina, Ing. Otakar Berdych, Ing. arch. Kristýna Vítů, Ing. arch. Markéta Poláková

Částka 50 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

Ing. Maxim Turba, Dorotea Cimburová

Částka 10 000 Kč

Odměna_Turba,Cimburová_a.jpg
Odměna_Turba,Cimburová_b.jpg

Odměna

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě