Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Současná lávka je již technicky nevyhovující, přesto hraje v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebani a hlavně s vlakovým nádražím.

Jednofázová užší projektová architektonická a konstrukční soutěž.

Žádost o účast bude doručena do 13. 8. 2018 na adresu: OÚ Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň.


Předpokládaný termín vyhlášení

17. 07. 2018

Vyhlašovatel

Obec Hlásná Třebaň

Karlštejnská 150
267 18 Hlásná Třebaň

Organizátor

Ing. arch. Jana Kusbachová a Ing. arch. Zuzana Kučerová

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jana Kusbachová

U Hřbitova 260, 267 12 Loděnice
Tel.: +420 776 100 589
E-mail: souteztreban@gmail.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

585 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 31. 10. 2018

Datum vyhlášení soutěže

16. 07. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

16. 11. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 07. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Vnislav Konvalinka
Mgr. Vojtěch Musil

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Akad. arch. Jan Šépka
Prof. Ing. arch. Mirko Baum (předseda poroty)
Ing. Milan Komínek

Náhradníci poroty - závislí

Ir. Paul Vincent Koch
Ing. Miroslav Stříbrný

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Pavlas
Dr. Ing. Petr Vítek

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže