Přeskočit na obsah

Lávka přes řeku Berounku v Hlásné Třebani

Lávka přes řeku Berounku v Hlásné Třebani

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Hlásná Třebaň

Ceny a odměny celkem

465 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 7. 2018 - 31. 10. 2018

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Stávající lávka již technicky nevyhovovala, přesto hrála v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebani a hlavně s vlakovým nádražím.

Jednofázová užší projektová architektonická a konstrukční soutěž.


1. cena

Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

Ing. arch. Lukáš Landa, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Pavel Rak

Částka 225 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

3. cena

Sdružení Pontex & Atelier 6

Ing. Petr Souček, Ing. Martin Blatský, Ing. arch. Radek Šíma, Ing. arch. Štěpán Braťka

Částka 80 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Soutěž na mapě