Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby léčebny
dlouhodobě nemocných („LDN“) s kapacitou 101 – 104 lůžek. V platné ÚPD má řešené území kód
SV–D. Předpokladem realizace záměru je úprava územního plánu (projednávána pod č. U1344),
spočívající v navýšení kódu míry využití území na SV–F.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

https://www.facebook.com/praha6/videos/342447950603857/


Předpokládaný termín vyhlášení

28. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástup. zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

OKSÚR OÚR MČ P6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 862
E–mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 01. 11. 2021

Datum vyhlášení soutěže

01. 06. 2021

Datum podání žádostí o účast

00:00 29. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 05. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ P6
Ing. arch. Libor Jebavý, garant území IPR hl. m. Prahy
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR OÚR MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zdeněk Hořánek, radní MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Vávra
Ing. arch. Jiří Hušek
Porota před zahájením soutěže přizvala tyto odborníky:
doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc. (výuka občanských staveb)
MUDr. Marián Hošek (radní pro soc. politiku a zdravotnictví, lékař)
Mgr. Marta Želízková (ředitelka LDN Praha 6)
MUDr. Dana Breburdová (primářka LDN Praha 6)
Ing. Michal Čejka (en. náročnost budov a obnov. zdroje energie)
Ing. Martin Hvězda (rozpočty staveb)
Ing. Maxim Turba (krajinářský architekt)

Porota v průběhu soutěže může přizvat další odborníky zejména v oblasti zdravotní a
sociální péče.

Další probíhající soutěže