Přeskočit na obsah

LDN Drnovská v Ruzyni

LDN Drnovská v Ruzyni

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

2 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 6. 2021 - 1. 11. 2021

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby léčebny
dlouhodobě nemocných („LDN“) s kapacitou 101 – 104 lůžek. V platné ÚPD má řešené území kód
SV–D. Předpokladem realizace záměru je úprava územního plánu (projednávána pod č. U1344),
spočívající v navýšení kódu míry využití území na SV–F.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

https://www.facebook.com/praha6/videos/342447950603857/

3. cena

SOA architekti, s.r.o.

Částka 400 000 Kč

LDN_Ruzyne_3cena_soa_1.jpg
LDN_Ruzyne_3cena_soa_2.jpg
LDN_Ruzyne_3cena_soa_3.jpg
LDN_Ruzyne_3cena_soa_4.jpg

Soutěž na mapě