Přeskočit na obsah

LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

1. 11. 2021 12:00

Datum podání žádostí o účast

29. 6. 2021 00:00

Datum vyhlášení soutěže

1. 6. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 5. 2021

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby léčebny
dlouhodobě nemocných („LDN“) s kapacitou 101 – 104 lůžek. V platné ÚPD má řešené území kód
SV–D. Předpokladem realizace záměru je úprava územního plánu (projednávána pod č. U1344),
spočívající v navýšení kódu míry využití území na SV–F.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

https://www.facebook.com/praha6/videos/342447950603857/

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.