Pčedmětem soutěže bude návrh veřejného prostoru (ve 2 etapách) v předprostoru Masarykova nádraží společně s návrhem přístřešků nad vstupy do metra a koncepční návrh možných úprav blízkého okolí

Otevřená dvoufázová ideová, v první fázi anonymní, architektonická a urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Vyhlašovatel

Penta Real Estate, s.r.o.

Florentinum, Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Sekretář soutěže

Ing. arch.Pavel Novák

[email protected]

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 11. 01. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

10:00 19. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

30. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 11. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Petr Palička, Penta Real Estate, s.r.o
Lucia Pálková, Penta Real Estate, s.r.o
Petr Zeman, Magistrát hl. m. Prahy
Filip Kračman, Městská část Praha 1

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Chybík
Ing. arch. Zdeněk Fránek
Ing. arch. Oleg Haman
Ing. arch. Marek Tichý
Igor Marko, spoluzakladatel a kreativní ředitel v Marko & Placemakers

Náhradníci poroty - závislí

Pavel Streblov, Penta Real Estate, s.r.o.
Rudolf Vacek, Penta Real Estate, s.r.o.
Jaromír Hainc, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže