Přeskočit na obsah

Náměstí Masarykovo nádraží

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Penta Real Estate, s.r.o.

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

11. 1. 2021 10:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

19. 3. 2021 10:00

Datum vyhlášení soutěže

30. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 11. 2020

Více informací

Popis

Pčedmětem soutěže bude návrh veřejného prostoru (ve 2 etapách) v předprostoru Masarykova nádraží společně s návrhem přístřešků nad vstupy do metra a koncepční návrh možných úprav blízkého okolí

Otevřená dvoufázová ideová, v první fázi anonymní, architektonická a urbanistická soutěž.

Soutěž na mapě