Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční stanice Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta/design manuálu“, který by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny.

Dvoufázová otevřená projektová (a ideová) architektonická (a urbanistická) soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

04. 02. 2019

Vyhlašovatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

prostřednictvím zástupce:
Správa železniční dopravní cesty - Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Kontaktní osoba Zadavatele:
Ing. Pavel Paidar
Email: paidar@szdc.cz

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Veselý

Tel.: + 420 273 136 970
E-mail: info@arch-souteze.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 200 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 12. 04. 2019

Datum vyhlášení soutěže

04. 02. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 12. 2018

Řádní členové poroty - závislí

ING. PAVEL PAIDAR
ING. ARCH. EVA SMUTNÁ
MAREK KOPEĆ, MGA.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. David Mateásko
HELGE LUNDER
SANDOR FINTA, MSC. ARCH.
ING. ARCH. JAKUB FIŠER

Náhradníci poroty - závislí

ING. ARCH. BOHUMIL BERÁNEK
ING. LUDĚK MINÁŘ
ING. DAVID OLŠA
ING. PETR PAVELKA

Náhradníci poroty - nezávislí

Zadavatel předpokládá, že k posouzení soutěžních návrhů přizve experta zaměřeného na ekonomiku staveb.
Porota je oprávněna v průběhu svého jednání přizvat i další odborné znalce, vždy však se souhlasem Zadavatele.

Další probíhající soutěže