Přeskočit na obsah

Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín

Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ceny a odměny celkem

29 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

1. 2. 2019 - 29. 11. 2019

Počet odevzdaných návrhů

22

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny.

Otevřená projektová dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž. Soutěž na mapě