Předmětem soutěže je architektonické a krajinářské řešení území Mírového náměstí v Hodoníně.

Jednofázová otevřená architektonicko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

10. 02. 2021

Vyhlašovatel

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín
Zástupce zadavatele: Libor Střecha, starosta

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ondřej Stolařík

Věžové domy 863, 760 01 Zlín
Tel.: +420 737 116 912
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

580 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 03. 05. 2021

Datum vyhlášení soutěže

10. 02. 2021

Datum konání hodnotící zasedání poroty

14. 5. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

02. 02. 2021

Předseda poroty

Ing. Martina Forejtová

Řádní členové poroty - závislí

Libor Střecha, starosta
Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta
Pavel Dvořáček, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Ondřej Fialík, radní
Mgr. Martin Kočí, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Štěpán Vacík
Ing. Ondřej Fous

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Karel Říha, dopravní inženýr
rozpočtář

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků. Odborníci mohou vypracovat v předstihu (před zasedáním poroty v rámci přezkušování) posudky jednotlivých návrhů.

Další probíhající soutěže