Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ budezpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.

Nedílnou součástí bude i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváme zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

Návrh budov a okolí má zajistit celkovou jednotnost finálního prostoru s důrazem na kvalitní řešení odpovídající významu největšího mezinárodního letiště v České republice, které tvoří vstupní bránu pro miliony návštěvníků ČR, a to jak po funkční, tak architektonické stránce.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Žádosti o účast se podávají elektronicky, na emailovou adresu letiste@arch-souteze.cz. Lhůta pro podání žádosti počíná běžet dnem vyhlášení a končí 14. září 2018 v 18.00 hod. Obsahem portfolií jsou minimálně 2 stavby (z toho 1 v hodnotě 100 mil. Kč bez DPH).

Kromě cen a odměn je vyčleněno 2,4 mil. Kč (6 x 400 tis. Kč) na skicovné.Předpokládaný termín vyhlášení

30. 07. 2018

Vyhlašovatel

Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Statutární zástupce: Ing Václav Řehoř, předseda představenstva
Zástupce zadavatele: Ing. David Olša
Tel.:220 115 169
E-mail: david.olsa@cah.cz

Organizátor

Ing. arch. Tomáš Veselý

Sekretář soutěže

Ing.arch. Tomáš Veselý

Tomkova 4, 150 00 Praha 5
Tel.: 603 554 876
E-mail:info@arch-souteze.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 10. 12. 2018

Datum vyhlášení soutěže

30. 07. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 07. 2018

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Schindler

Řádní členové poroty - závislí

David Olša - místopředseda
David Pistora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Lucie Poslední
Pavel Morávek
Jakub Semián

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaný expert: Jan Šépka
Expert dopravních staveb: Petr Sabadáš
Expert na ekonomiku: Martin Hvězda
Dalšími přizvanými experty budou expert v oblasti statika a expert v oblasti požární bezpečnost staveb.
Porota může v průběhu svého jednání přizvat další odborné znalce, vždy se souhlasem zadavatele.