Přeskočit na obsah

Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla v Praze

Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Letiště Praha, a. s.

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 7. 2018 - 10. 12. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ bylo zpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.

Nedílnou součástí byl i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváno bylo zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

Návrh budov a okolí má zajistit celkovou jednotnost finálního prostoru s důrazem na kvalitní řešení odpovídající významu největšího mezinárodního letiště v České republice, které tvoří vstupní bránu pro miliony návštěvníků ČR, a to jak po funkční, tak architektonické stránce.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Kromě cen a odměn je vyčleněno 2,4 mil. Kč (6 x 400 tis. Kč) na skicovné.


2. cena

under-construction architects a Ateliér DUA

Ing. arch. Vladimír Vašut, Ing. arch. Erika Vašutová, Ing. Václav Malina, Ing. Petr Zajíc
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Adam Galvánek, Ing. arch. Tomáš Hájek, Ing. arch. David Matoušek, Ing. arch. Magda Palečková, Arch. Yavor Dimitrov Valchev, Ing. Petr Jakovec, Ing. Vilém Silbrník, Ing. Tereza Charvátová, Ing. Michal Karásek

Částka 300 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

3. cena

CMC ARCHITECTS a.s.

Spolupráce: Spolupráce: Nela Niederle, Jan Tesárek, Jan Svoboda, Eduard Mosieienkov, Aneta Všechovská Zadáková, Ivan Němec-statika, Jaroslav Míka-dopravní řešení, Petr Peštál - dopravní řešení, Jaroslav Troníček - požární bezpečnost

Částka 200 000 Kč

Místo_3_b.jpg
Místo_3_a.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

Soutěž na mapě