Přeskočit na obsah

Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla v Praze

Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Letiště Praha, a. s.

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 7. 2018 - 10. 12. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha“ bylo zpracování architektonického návrhu parkovacích domů, jejichž součástí bude v parteru navržený autobusový terminál veřejné autobusové dopravy a charterové autobusové dopravy.

Nedílnou součástí byl i návrh Skywalku v ose ulice Aviatická a úpravy veřejného prostranství „Plazy“ mezi Terminálem 2 a novými parkovacími domy a jejich bezprostředního okolí. Očekáváno bylo zapojení parkovacích domů s autobusovými terminály a Skywalku do struktur letiště, jejich aktivní včlenění do veřejného prostoru a kultivace okolí. Vlastní prostor Plazy, jeho řešení, mobiliář atd. bude považován za základ řešení dalších veřejných prostor v areálu Letiště Václava Havla.

Návrh budov a okolí má zajistit celkovou jednotnost finálního prostoru s důrazem na kvalitní řešení odpovídající významu největšího mezinárodního letiště v České republice, které tvoří vstupní bránu pro miliony návštěvníků ČR, a to jak po funkční, tak architektonické stránce.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Kromě cen a odměn je vyčleněno 2,4 mil. Kč (6 x 400 tis. Kč) na skicovné.


Soutěž na mapě