Předmětem soutěže je zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu.

Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

03. 09. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Yvette Vašourková

CCEA MOBA
E–mail: yvette @cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

5 600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 03. 02. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 26. 05. 2022

Datum vyhlášení soutěže

03. 09. 2021

Datum podání žádostí o účast

14:00 08. 10. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 08. 2021

Předseda poroty

Ing. arch. Petr Vávra

Řádní členové poroty - závislí

Eva Smutná - místopředsedkyně poroty, radní, oblast strategického rozvoje, památkové péče a výstavnictví městské části Praha 6
Jakub Stárek, místostarosta městské části Praha 6
Bohumil Beránek, vedoucí Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Marián Hošek - radní, oblast sociálních věcí a oblast zdravotnictví
Michal Volf - člen Komise územního rozvoje městské části Praha 6
Jana Jelínková - vedoucí Oddělení rozvoje území městské části Praha 6

Náhradníci poroty - nezávislí

Klára Přikrylová, architektka

Další probíhající soutěže