Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Předpokládané ceny a odměny celkem

5 600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

3. 9. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů

3. 2. 2022 14:00

Datum podání žádostí o účast

8. 10. 2021 14:00

Datum vyhlášení soutěže

3. 9. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

3. 8. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu.

Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Soutěž na mapě