Předmětem soutěže je návrh přístavby základní školy Praha – Lipence, ve které bude umístěna nová kuchyně, jídelna a kmenové učebny. Areál původní malotřídní školy byl v minulosti několikrát přestavěn a dostavěn do současné podoby.

Soutěž je vyhlášená jako zčásti projektová a zčásti ideová.

Cílem projektové části Soutěže je ověřit prostorové a kapacitní limity a navrhnout:

-       navýšení kapacity kmenových učeben

-       odpovídající navýšení kapacit šaten a wc pro děti

-       rekonstrukce kuchyně a jídelny na současný standard

-       navýšení kapacity poradenského pracoviště

-       optimalizace zázemí pro pedagogy a management a

-       menší úpravy dispozice stávajících objektů v návaznosti na novostavbu

Cílem ideové části je poté ověřit a navrhnout samostatně realizovatelné úpravy fasády historického objektu školy, úpravy prostranství v bezprostředním okolí školy a další možné úpravy dispozice stávajících objektů nad rámec zadání projektové části soutěže.

Jednofázová užší architektonická soutěž o návrh.


Předpokládaný termín vyhlášení

26. 10. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Lipence

K Obci 47
Praha - Lipence 155 31

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

630 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 22. 03. 2022

Datum vyhlášení soutěže

26. 10. 2021

Datum podání žádostí o účast

15:00 30. 11. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

22. 10. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Lenka Kadlecová – místopředseda poroty, starostka městské části Praha-Lipence
Ing. Martin Vanko - radní městské části Praha-Lipence pro rozvoj obce a dopravu, předseda stavební komise městské části Praha-Lipence

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jitka Krůtová - ředitelka Základní školy Praha-Lipence
Ivana Žáková- místostarostka městské části Praha-Lipence

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. arch. Miroslav Vodák - architekt, předseda Komise pro architekturu a územní rozvoj statutárního města České Budějovice

Další probíhající soutěže