Přeskočit na obsah

Přístavba základní školy Praha – Lipence

Přístavba základní školy Praha – Lipence

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Lipence

Ceny a odměny celkem

630 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

26. 10. 2021 - 22. 3. 2022

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh přístavby základní školy Praha – Lipence, ve které bude umístěna nová kuchyně, jídelna a kmenové učebny. Areál původní malotřídní školy byl v minulosti několikrát přestavěn a dostavěn do současné podoby.

Soutěž je vyhlášená jako zčásti projektová a zčásti ideová.

Cílem projektové části Soutěže je ověřit prostorové a kapacitní limity a navrhnout:

-       navýšení kapacity kmenových učeben

-       odpovídající navýšení kapacit šaten a wc pro děti

-       rekonstrukce kuchyně a jídelny na současný standard

-       navýšení kapacity poradenského pracoviště

-       optimalizace zázemí pro pedagogy a management a

-       menší úpravy dispozice stávajících objektů v návaznosti na novostavbu

Cílem ideové části je poté ověřit a navrhnout samostatně realizovatelné úpravy fasády historického objektu školy, úpravy prostranství v bezprostředním okolí školy a další možné úpravy dispozice stávajících objektů nad rámec zadání projektové části soutěže.

Jednofázová užší architektonická soutěž o návrh.

2. cena

SOA architekti, s.r.o.

Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Petra Lálová

Částka 60 000 Kč

05_PANEL_1.jpg
05_PANEL_2.jpg

Soutěž na mapě