Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. Moravská Ostrava. Celkově je řešené území parku o rozloze13,4 ha. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 v k. ú. Moravská Ostrava. Cílem soutěže je proměna sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem a celým zájmovým územím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost.

Jednofázová užší projektová krajinářsko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

27. 06. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w

Organizátor

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Markéta Opělová

Telefon: +420 601 694 842
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 450 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

23:59 15. 12. 2022

Datum vyhlášení soutěže

27. 06. 2022

Datum podání žádostí o účast

23:59 01. 08. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Mgr. Kateřina Šebestová- náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava
Ing. Rostislav Řeha- místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jitka Ressová
Petr Velička
Ing. Jana Pyšková
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.- ředitel CERES

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava
Petr Veselka - starosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jindřich Nový - městský architekt města Zlín
Ing. arch. Iva Seitzová - architektka

Přizvaní odborníci:
PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD.- kazatel Církve bratrské Ostrava;
Alena Ševčíková- zástupkyně Židovské obce Ostrava;
Ing. Martina Kittnerová- vedoucí provozovny veřejné zeleně, ručního čištění a VPP, Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz;
Ing. Zuzana Sáňková- krajinářská architektka MAPPA;
Ing. Josef Laža- dopravní expert MAPPA;
Ing. Dana Víchová- rozpočtářka.

Další probíhající soutěže