Přeskočit na obsah

Proměna sadu Dr. Milady Horákové (Ostrava)

Proměna sadu Dr. Milady Horákové (Ostrava)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

1 550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

22. 6. 2022 - 16. 2. 2023

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. Moravská Ostrava. Celkově je řešené území parku o rozloze13,4 ha. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 v k. ú. Moravská Ostrava. Cílem soutěže je proměna sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem a celým zájmovým územím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost.

Jednofázová užší projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

2. cena

Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Vladimír Sitta, Art.D., Ing. Michal Marcinov, Barbora Hrmová
Spolupráce: Magda Mikundová, Lucia Pecháčková, Katarína Stanislavová, Zuzana Včeláková

Částka 500 000 Kč

2cena_JakubKopec_1.jpg
2cena_JakubKopec_2.jpg
2cena_JakubKopec_3.jpg
2cena_JakubKopec_4.jpg

Soutěž na mapě