Předmětem soutěže o návrh je návrh stavby Obecního domu obklopeného stávající zástavbou na návsi v Panenských Břežanech. Obecní dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Stávající objekt kulturního domu již díky statickým poruchám a dispozičnímu řešení nevyhovuje aktuálním novým požadavkům a vyhlašovatel dává na zvážení účastníkům, zda objekt ponechat a rekonstruovat nebo postavit objekt zcela nový na témže místě.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení stavby a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: panenskebrezany.cityupgrade.cz.Předpokládaný termín vyhlášení

27. 09. 2021

Vyhlašovatel

Obec Panenské Břežany

Hlavní 17, 250 70 Panenské Břežany

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 06. 12. 2021

Datum vyhlášení soutěže

27. 09. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 09. 2021

Předseda poroty

MgA. Markéta Zdebská

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Hakauf - starosta obce
Ing. Mikuláš Végh - místostarosta obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Kozelský

Přizvaní odborníci:
Ing. Michal Mikulík - rozpočtář.

Další probíhající soutěže