Přeskočit na obsah

Rekonstrukce obecního hostince a revitalizace návsi v Panenských Břežanech

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Obec Panenské Břežany

Předpokládané ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

27. 9. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů

6. 12. 2021 14:00

Datum vyhlášení soutěže

27. 9. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 9. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh je návrh stavby Obecního domu obklopeného stávající zástavbou na návsi v Panenských Břežanech. Obecní dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Stávající objekt kulturního domu již díky statickým poruchám a dispozičnímu řešení nevyhovuje aktuálním novým požadavkům a vyhlašovatel dává na zvážení účastníkům, zda objekt ponechat a rekonstruovat nebo postavit objekt zcela nový na témže místě.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení stavby a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: panenskebrezany.cityupgrade.cz.

 

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.