Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu bude propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.
Cílem soutěže je získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Web soutěže: http://zatec.cityupgrade.cz/.

Na základě nařízení vlády ze dne 12. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav na území České republiky jako preventivní opatření proti síření viru COVID-19, se organizátor i zadavatel soutěže rozhodli zrušit komentovanou prohlídku místa, která byla plánovaná na 19. 3. 2020 od 10:00 hodin. Místo je nicméně veřejně přístupné, účastníci soutěže si tak mohou samostatně prohlédnout soutěžní lokalitu. Zadavatel děkuje za pochopení.
Předpokládaný termín vyhlášení

02. 03. 2020

Vyhlašovatel

Město Žatec

náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Statutární zástupce: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

City Upgrade s.r.o.
čp. 221, 675 56 Dukovany
Tel: + 420 739 415 901
e-mail : lucie@cityupgrade.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 15. 05. 2020

Datum vyhlášení soutěže

02. 03. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

25. - 27. 5. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 02. 2020

Předseda poroty

MgA. Markéta Zdebská

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Radim Laibl, místostarosta města Žatec
Jaroslav Špička, místostarosta města Žatec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Gabriela Becková

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Odborník na zeleň a krajinu, geobotanik;
Odborník na architekturu brutalistní architekturu;
Oborník na dopravu.

Další probíhající soutěže