Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu bude propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.
Cílem soutěže je získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Web soutěže: http://zatec.cityupgrade.cz/.

POZOR! Došlo k posunutí odevzdání návrhů na 1. června, 14:00 hod. ! (viz vysvětlení podmínek na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=325240).

Předpokládaný termín vyhlášení

02. 03. 2020

Vyhlašovatel

Město Žatec

náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Statutární zástupce: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

City Upgrade s.r.o.
čp. 221, 675 56 Dukovany
Tel: + 420 739 415 901
e-mail : lucie@cityupgrade.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 01. 06. 2020

Datum vyhlášení soutěže

02. 03. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

25. - 27. 5. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 02. 2020

Předseda poroty

MgA. Markéta Zdebská

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Radim Laibl, místostarosta města Žatec
Jaroslav Špička, místostarosta města Žatec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Gabriela Becková

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Odborník na zeleň a krajinu, geobotanik;
Odborník na architekturu brutalistní architekturu;
Oborník na dopravu.

Další probíhající soutěže