Přeskočit na obsah

Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci

Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Žatec

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 3. 2020 - 1. 6. 2020

Datum vyhlášení soutěže

2. 3. 2020 00:00

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem této soutěže o návrh bylo zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu mělo být propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.
Cílem soutěže bylo získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Web soutěže: http://zatec.cityupgrade.cz/.

 

 

 

 

1. cena

Objektor architekti s.r.o.

MgA. Jakub Červenka, MgA. Václav Šuba
Spolupráce: Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, Spoluautoři:

Částka 300 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

NEUHASL HUNAL s.r.o.

Ing. arch. Ing. David Neuhasl, Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Matěj Hunal
Spolupráce:

Částka 200 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. arch. Akad.arch. Jan Hendrych, Ing. arch. Matěj Čunát, MgA. Miroslav Chmel, MgA. Eliška Málková, MgA. Marie Štefanová, Ing. arch. Karolína Roschl, DiS., MgA. Jana Voňková
Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Hodnocení poroty

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.