Přeskočit na obsah

Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci

Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Žatec

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

2. 3. 2020 - 1. 6. 2020

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem této soutěže o návrh bylo zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu mělo být propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.
Cílem soutěže bylo získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Web soutěže: http://zatec.cityupgrade.cz/.

 

 

 

 

2. cena

NEUHASL HUNAL s.r.o.

Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Ing. David Neuhasl, Ing. arch. Matěj Hunal

Částka 200 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Ing. arch. Akad.arch. Jan Hendrych, Ing. arch. Matěj Čunát, MgA. Miroslav Chmel, MgA. Eliška Málková, MgA. Marie Štefanová, Ing. arch. Karolína Roschl, DiS., MgA. Jana Voňková

Částka 100 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Soutěž na mapě