Předmětem soutěže je návrh architektonicko-urbanistického a krajinářského řešení: „Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní Měcholupy“.

Jednofázová otevřená ideová architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

20. 04. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, Praha – Dolní Měcholupy, 109 00
Zastoupena: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části
tel: +420 272 7056 411
E-mail: urad@dolnimecholupy.cz

Sekretář soutěže

Martin Kembitzký

referent ÚMČ
tel.: 272 706 441
E-mail: vystavba@dolnimecholupy.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

350 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 15. 08. 2018

Datum vyhlášení soutěže

20. 04. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 04. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. A. Jiří Jindřich – starosta MČ
Ing. Martin Svoboda – člen Zastupitelstva MČ

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Luděk Podlipný – člen výboru územního rozvoje DM
Ing. arch. et Ing. Tomáš Choděra – člen výboru územního rozvoje DM

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže