Přeskočit na obsah

Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní Měcholupy

Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní Měcholupy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

20. 4. 2018 - 15. 8. 2018

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonicko-urbanistického a krajinářského řešení: „Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní Měcholupy“.

Jednofázová otevřená ideová architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž.


3. cena

Ing. arch. Martin Surovec

Částka 50 000 Kč

PANEL 01.jpg
PANEL 02.jpg
PANEL 03.jpg

Soutěž na mapě