Předmětem soutěže je návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici
Petrovické a zároveň zpřístupnění areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti. V rámci řešeného
území je nutné vytvořit logické pěší cesty a navrhnout podobu ulice Petrovická a vyřešit parkování.
Cílem soutěže je pro město Krnov najít partnera pro dlouhodobou spolupráci při vytváření
kvalitního veřejného prostranství.
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 35 mil. Kč bez DPH, bez přeložek sítí. Soutěž tyto
předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání žádostí o účast, je 9. 10. 2020, 14:00, kdy rozhoduje čas
přijetí elektronickým nástrojem.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Organizátor

CCEA MOBA: MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

igor@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

550 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 04. 12. 2020

Datum vyhlášení soutěže

03. 09. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 08. 2020

Předseda poroty

Ing. Radmila Fingerová

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Hradil, starosta, místopředseda poroty
Zuzana Matelová, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Radmila Fingerová
Ing. arch. Alice Michálková
Adam Gebrian, architekt, teoretik a propagátor, mall.tv/adam-gebrian

Náhradníci poroty - závislí

Lubomír Dehner, městský architekt – náhradník

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
za koncepci rozvoje města:
- místostarosta Miroslav Binar
- místostarosta Pavel Moravec
- zastupitel Libor Nowak
- zastupitel a předseda komise pro architekturu a urbanismus Roman Anderle
za Odbor veřejných zakázek MěÚ Krnov:
- Klára Hazuchová
- Petr Mynář
za Technické služby Krnov: Štefan Ledvoň
Za odbornost dopravy: Martin Krejčí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže