Přeskočit na obsah

Krnov na start – Revitalizace veřejných prostranství sportovního areálu v Krnově

Krnov na start – Revitalizace veřejných prostranství sportovního areálu v Krnově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Krnov

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

3. 9. 2020 - 4. 12. 2020

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici
Petrovické a zároveň zpřístupnění areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti. V rámci řešeného
území bylo nutné vytvořit logické pěší cesty a navrhnout podobu ulice Petrovická a vyřešit parkování.
Cílem soutěže bylo pro město Krnov najít partnera pro dlouhodobou spolupráci při vytváření
kvalitního veřejného prostranství.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

 

1. cena

U/U Studio

Martin Hrouda, Jiří Kotal, Tomáš Fridrich

Částka 250 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

PLURAL

Martin Jančok

Částka 125 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Soutěž na mapě