Předmětem soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

Dvoufázová užší architektonická soutěž o návrh.Předpokládaný termín vyhlášení

19. 10. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 22. 02. 2022

Datum vyhlášení soutěže

19. 10. 2021

Datum podání žádostí o účast

15:00 16. 11. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 10. 2021

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Jehlík

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Juraj Thoma
- místopředseda poroty
- Statutární město České Budějovice
- náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro územní plán, strategický plán a rozvoj, kulturu, Jihočeské divadlo, p. o.
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
- Statutární město České Budějovice
- náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro informační technologie, cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o
Ing. Andrea Nádravská
- Statutární město České Budějovice
- členka rady statutárního města České Budějovice
Pavel Hroch
- Jihočeský kraj
- náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro problematiku jihočeského venkova, kulturu a kulturní dědictví, památkovou péči, krajské dotace, řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu, podpora MAS a přeshraniční spolupráci v rámci svěřené kompetence

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Ivo Moravec
- Statutární město České Budějovice
- náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města České Budějovice, p.o., FCC České Budějovice, s.r.o. a Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
Ing. Petr Holický
- Statutární město České Budějovice
- náměstek primátora, plnění úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, koncepce dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus
Michal Šebek
- Statutární město České Budějovice
- zastupitel statutárního města České Budějovice
Mgr. Patrik Červák
- vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. arch. Miroslav Vodák
- architekt, předseda Komise pro architekturu a územní rozvoj
Ing. arch. Vladimír Dolejšek
- Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, architekt, urbanista
Ing. Daniel Šnejd
- Národní památkový ústav, ředitel územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích
Ing. Lenka Marcínová
- Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, krajinářská architektka
Ing. Petr Polák
- Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, dopravní inženýr

Další probíhající soutěže