Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 10. 2021 - 16. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

Dvoufázová užší architektonická soutěž o návrh.

 

2. cena

Atelier 111 s.r.o.

Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. Michaela Zudová, Ing.arch. Barbora Weinzettlová, Ing.arch. Miroslava Šešulková, Ing.arch. Ondřej Havlín, Ing. Jan Makovička, Ing. Dina Ziková, Bc. Anastázie Zemanová
Spolupráce: Ing. Ondřej Zenkl
2 misto_01_PANEL 1.jpg
2 misto_01_PANEL 2.jpg
2 misto_01_PANEL 3.jpg
2 misto_01_PANEL 4.jpg
2 misto_01_PANEL 5.jpg

Soutěž na mapě