Přeskočit na obsah

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 10. 2021 - 16. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

Dvoufázová užší architektonická soutěž o návrh.

 

2. cena

Atelier 111 s.r.o.

Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing.arch. Barbora Weinzettlová, Ing.arch. Miroslava Šešulková, Ing.arch. Ondřej Havlín, Ing. Jan Makovička, Ing. Michaela Zudová, Ing. Dina Ziková, Bc. Anastázie Zemanová
Spolupráce: Ing. Ondřej Zenkl
2 misto_01_PANEL 1.jpg
2 misto_01_PANEL 2.jpg
2 misto_01_PANEL 3.jpg
2 misto_01_PANEL 4.jpg
2 misto_01_PANEL 5.jpg

3. cena

Projektil architekti s.r.o.

Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Ondřej Hart, Ing. arch. Diana Lučková, Ing. arch. Thu Huong Phamová
Spolupráce: Ing. Aleš Steiner, Ing. arch. Klára Concepcion, Ing. Miroslav Vondřich PhDr., Vít Havránek Ph.D., Ing. Pavel Štěpán
3 misto_02_PANEL 1.jpg
3 misto_02_PANEL 2.jpg
3 misto_02_PANEL 3.jpg
3 misto_02_PANEL 4.jpg
3 misto_02_PANEL 5.jpg

Soutěž na mapě