Přeskočit na obsah

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

19. 10. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů

22. 2. 2022 15:00

Datum podání žádostí o účast

16. 11. 2021 15:00

Datum vyhlášení soutěže

19. 10. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 10. 2021

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

Dvoufázová užší architektonická soutěž o návrh.

 

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.