Předmětem soutěže je návrh novostavby městského domu a úpravy prostor městského úřadu a
okolního veřejného prostranství. Rozložení funkcí do objektů je zadavatelem doporučené. Při
případném prohození navržených funkcí je vznik městského domu vázán na rekonstrukci radnice
a stal by se tak poslední etapou. Stávající zastupitelstvo těsnou většinou podporuje myšlenku
vzniku městského domu v etapě 1.
Cílem soutěže je pro město Libčice nad Vltavou najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné
vybavenosti.
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 55 mil. Kč z toho 35 mil Kč na městský dům 8 mil
Kč na opravu radnice a 12 mil Kč na úpravu křižovatky bez přeložek sítí, jednotlivé částky jsou bez
DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou
aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Lhůta pro podání žádosti o účast: 15. ledna 2021, 14:00 hod.Předpokládaný termín vyhlášení

27. 11. 2020

Vyhlašovatel

Město Libčice nad Vltavou

náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA: MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 12. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

27. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

04. 06. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Pavel Bartoš, starosta
Petra Pelešková, předsedkyně Výboru rozvoje města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Lešek
prof. Ing. arch. Ján Stempel
Lenka Křemenová, architektka, a1architects, a1architects.cz

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Opočenský, městský architekt

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže