Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace části centra obce Želechovice nad Dřevnicí.

Jedná se převážně o návrh nových objektů pro bydlení, doplněné občanskou vybaveností a úpravou venkovních prostor včetně návrhu jejich uspořádání, vybavení mobiliářem, zeleně, ve struktuře navazující na stávající podobu uliční sítě a parcelaci pozemků. Z návrhu by měly vyplynout regulační podmínky nové zástavby, prostorové a provozní vztahy v rámci řešeného území tak, aby se po realizaci záměru stalo uskupení objektů integrální součástí středu obce. Návrh zároveň zohlední další připravované záměry obce a ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

22. 10. 2020

Vyhlašovatel

Obec Želechovice nad Dřevnicí

4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Sekretář soutěže

Ivan Černý

Tel: +420 737767661
E-mail: cerny.ivan87@seznam.cz
Datová schránka : ztz57hp

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11:00 20. 01. 2021

Datum vyhlášení soutěže

22. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 10. 2020

Předseda poroty

Ing. Václav Babka

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Michal Špendlík, starosta, místopředseda poroty
Ing. arch. Petr Zámečník

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Vlastislav Švrček, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Jiří Škrabal, k posouzení dopravního řešení.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením zadavatele.

Další probíhající soutěže